ANAYASA MAHKEMESİ'Nİ NİYE SAVUNAYIM?

Anayasa Mahkemesi’ni savunmak içimden gelmiyor. Neden mi? Buyurun:

ANAYASA MAHKEMESİ'Nİ NİYE SAVUNAYIM?
ANAYASA MAHKEMESİ'Nİ NİYE SAVUNAYIM?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Anayasa Mahkemesi’ne yönelik eleştirisini ve üslubunu hiç doğru bulmuyorum. Fakat hukuk devletinde en önce savunulması gereken kurum olmasına rağmen Anayasa Mahkemesi’ni savunmak içimden gelmiyor. Neden mi? Buyurun:
Anayasa Mahkemesi beni savundu mu?
Kış lastiği gibi alakasız konularda yürütmenin adına OHAL eklediği KHK’ların OHAL niteliğini irdeleyip, OHAL ile alakasız olanları iptal etti mi? Hayır! OHAL KHK’sı adını vererek yürütmenin boşanma kararı bile vermesini mümkün hale getirdi; temel hak ve özgürlükleri yürütmenin KHK’larla kısıtlamasının önünü açtı.
Anayasaya aykırı bularak iptal ettiği kuralların uygulanması nedeniyle ortaya çıkan Anayasaya aykırılıkları ortadan kaldırdı mı? Hayır! Üstelik Anayasa’ya aykırı bulduğu kanunları iptal ediyor ama kararlarının yürürlüğünü sonraya bırakıyor.
Yargı araç olarak kullanıldığı Ergenekon ve Balyoz gibi davalarda masum insanların haksız yere mahkûm edilmesini ve yıllarca hapis yatmalarını önledi mi? Hayır! Geç de olsa adil yargılama haklarının ihlal edildiğini tespit etmiş olsa da bu masumların uğradığı zararı aynen tazmin etmeyip, şahsi kanaatlerle “sadaka gibi” rakamlara hükmetti.
Sadece OHAL de değil
Anayasa Mahkemesi, Soma Faciası ile ilgili kararında kamu görevlilerinin suçlarının soruşturmasında idari amirlerinin izin vermesi sürecinin adil yargılama hakkını ihlal ettiğine karar verdi. Ama buna neden olan, Anayasa’nın hukuk devleti ve kanun önünde eşitlik ilkelerine aykırı, daha da önemlisi yargının işlev bağımsızlığını kısıtlayan kanun hükümlerini neden iptal etmiyor?
Wikipedia’ya erişimin yasaklanması olayında 82 milyonun bilgiye erişimini bir dakika bile kısıtlamanın kaybettirdiği değerin farkında olmayabilirler mi? Hayır! Peki, o zaman Anayasa Mahkemesi, Wikipedia kararını niçin gecikmeli olarak verdi?
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının genel kurullarında temsil adaletsizliğinin Anayasaya aykırılığını 1991, 2001 ve 2011 tarihli içtihatları ile sabit hale getirmişti.
Hâl böyle iken o içtihatlardan daha ağır ve daha ciddi bir temsil adaletsizliğine neden olan son avukatlık kanunu değişikliğinde yürütmenin durdurmaya neden karar vermedi? Bir iki ay içinde baro seçimlerinin yapılacağını, kendi içtihatlarına göre iptali edilmesi kaçınılmaz olan değişiklikler uygulandığı takdirde Anayasaya aykırı bir durumun çıkacağından Anayasa Mahkemesi habersiz ve bunu öngöremez olabilir mi? Elbette bunları öngörebilirler ve elbette zamanında isabetli yürütmeyi durdurma kararı verebilirler. Ama vermediler. Neden?
Anayasa Mahkemesi’ni niye savunayım? | Mehmet Gün
MEHMETGUN.COM
Anayasa Mahkemesi’ni niye savunayım? | Mehmet Gün
Avukat Mehmet Gün'ün, "Anayasa Mahkemesi’ni niye savunayım?" başlıklı yazısını o
Avukat Mehmet Gün',ün  Facebook sayfasından izin alınarak yayımlanmıştrıç