ANTİDEPRESA

Senin bunalıma girmem mümkün değil.

ANTİDEPRESA

Ey Mümin kardeşim!

Senin bunalıma girmem mümkün değil.
Senin isyan etmen mümkün değil.
Senin yakıp yıkman mümkün değil.
Senin kalp kırman mümkün değil.
Senin ümitsiz olman mümkün değil.
Senin panik olman mümkün değil.

Dikkat et kardeşim.
Önce beynine sözler ekerler.

Biz de şu sözleri yazdığımızdan dolayı üzgünüz.

Depresyon, stres, panik, ruhsal bozukluk, kişilik bozukluğu bunalım gibi sözler ekerler beynine.
Sen depresyondasın derler.
Depresyondayım, diye şarkısını bile yaparlar.

Sonsa seni, antidepresan haplarına boğarlar.

Önce sık sık, “stres-deprasyon” gibi kelimelerden bahsederler.
Beynine algılar yerleştirirler.
Ve sonra seni sıkıntılara boğarlar.
Sonrada seni haplara boğarlar.

Senin o hapları almana hiç gerek yok.
Senin onlara hiç ihtiyacın yok.

Çünkü Müslüman kardeşim!

Senin bunalıma girmem mümkün değil.
Senin isyan etmen mümkün değil.
Senin ümitsiz olman mümkün değil.
Senin karamsar olman mümkün değil.
Senin panik olman mümkün değil.

Senin ihtiyacın olan senin vücudunda, O’da her an kendini sana hissettiriyor.

Bil ki Allah'a iman, tüm sıkıntıların ilacıdır.
Bil ki Allah'a teslimiyet, tüm sıkıntıların ilacıdır.

Senin Allah’a teslimiyetin ve tevekkülün her sıkıntının ilacıdır.

Allah; ”kulum her nefeste sendeyim” diyerek, her nefesinde sana mesaj gönderiyor.

Başına gelenler de neymiş ki, onlar zaten dünyada başına gelecek olan şeyler.
Herkesin başına hastalık ta, acı da, kayıplar da, sıkıntılar da, ölüm de gelecek.
Yaşam yolunun olmazsa olmazları onlar.
Senin tekamülün için onlar.

Senin tek dayanağın Allah.
Senin mânevi dayanağın Alllah
Senin imanın; tevekkül, teslimiyet, ilâhi aşk üzerine.

Gel kardeşim, sakın stres denilen şeye kanma.

Bil ki her acı, kendi içinde ilâhî lütuflar taşır.
Bil ki her acı, içinde mesajlar taşır, senin güçlenmen için sana lütuf olur.

Canını sıkma, moralini bozma, kendini bırakma, kendini zayıf görme.

Seni yaratan seni 24 saat boyunca terk etmiyor, her nefeste kendini hissettiriyor.

O zaman sende O'nu unutma.

Unutma ki bunalım, sen O'nu unuttuğun an başlar.
Unutma ki karamsarlık, teslimiyetten uzaklaştığın an başlar.
Unutma ki isyan, tevekkülden uzaklaştığın an başlar.
Unutma ki korku, O'na güvenmediğin an başlar.

İşte o zaman stres denilen bunalımın içine düşersin.
İşte o zaman seni hiçbir hap bunalımdan çıkaramaz.

Sen sakın Allah’ı unutma, o zaman asla bunalıma düşmezsin.

Sıkılsan da, üzülsen de, O’nun sevgisi seni hemen üzüntüden döndürür.

Allah’a iman et kardeşim.
O’an güven kardeşim.
O’na teslim ol kardeşim.
O’na tevekkül et kardeşim.
Çünkü o seni yaratandır.
Her an sendedir.
Tenini de canına da tutandır.
Senin nefesindir.
Senin canındır.

Senin dayanağın O’dur.
Senin yardım bulacağın O’dur.

Unutma kardeşim sakın unutma:
Mümin kişi:
Sabırlı olur.
Tefekkür sahibi olur.
Teslimiyet sahibi olur.
Tevekkül sahibi olur.
Her şeyin hikmetini arar, asla isyan etmez.
Tenezzül sahibi olur.
Her an Allah'a güvenir?
Her nefeste şükür sahibi olur.
Sevgi dolu huzur dolu olur.

Sakın karamsar olma kardeşim.
Sakın olumsuz düşünme kardeşim.
Sakın ümitsiz olma kardeşim.

Sakın unutma kardeşim, sakın unutma:
Allah'a iman tüm sıkıntıların ilacıdır.
Allah'a tevekkül tüm sıkıntıların ilacıdır.
Allah'a şükür tüm sıkıntıların ilacıdır.

Nahl Sûresi 87- “Her şeyiyle ancak Allah’a teslim olanlar, her an barış ve huzur içinde olanlardır.”.

Yûnus Sûresi 62- "Muhakkak ki Allah’ı evliya edinenlere korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar."

Enfâl Sûresi 62: .. “sana Allah yeter. Ki O’dur senin dayanağın, O’dur yardım bulacağın”

Zümer Sûresi 38: “De ki: Allah bana yeter. Her şeyiyle O’na teslim olanlar tevekkül edenlerdir. “

Talak Sûresi 3:… “Kim varlığının sahibinin Allah olduğunu idrak edip, bütün varlığıyla teslim olursa, bundan sonra ona O yeter.”..

Enbiyâ Sûresi 103- “Onlar mahzun olmazlar, korkuları yoktur ve onlar tüm varlıktaki gücün sahibine sarılırlar.”..

Fussilet Sûresi 30- "Muhakkak ki Bizi vücudlandıran Allah’tır diyen ve dosdoğru hareket eden o kimseler, kendilerindeki ve her varlıktaki gücün sahibini bilirler. Onlara korku yoktur ve mahzun da olmazlar ve onlar, huzur içinde mutludurlar. Ki işte size vaat edilen budur."

Zuhruf Sûresi 68- "Ey kulluğunu anlayanlar! Sizin için hiçbir zaman korku yoktur ve mahzun olmakta yoktur."

Ahkâf Sûresi: 13- "Muhakkak ki bizi vücudlandıran Allah’tır diyenlere ve böylece dosdoğru hareket edenlere, artık onlara korku yoktur ve onlara ümitsizliğe düşmek yoktur. "

Evet Mümin kardeşim:

Senin bunalıma girmem mümkün değil.
Senin isyan etmen mümkün değil.
Senin ümitsiz olman mümkün değil.
Senin panik olman mümkün değil.

“Hû”…”İllâ Hû”