BATIYA TAPARLIK MANKURTLUĞUNUN AKIL TUTULMASI

Atatürk tam bağımsızlıkçı, tam milliyetçi bir Türk Beyi idi. Batılı Haçlı devletlere karşı cihad

BATIYA TAPARLIK MANKURTLUĞUNUN AKIL TUTULMASI

BATIYA TAPARLIK MANKURTLUĞUNUN AKIL TUTULMASI
Nurullah Çetin

Atatürk tam bağımsızlıkçı, tam milliyetçi bir Türk Beyi idi. Batılı Haçlı devletlere karşı cihad ederek tam istiklalci bir ruh ve kimlikle, Türk milliyetçiliğini merkeze alan milli bir Türk Devleti kurdu. Ancak onun ölümüne sebep olan ve ölümünden sonra idareyi ele geçiren Eski Yunancı, Latinci, Amerikacı, Avrupacı, teslimiyetçi, Batıya gönüllü köleliği ünvan edinmiş bazı kişiler, Türk Devletini hızla milli kimliğinden uzaklaştırma, bağımsızlığını yok edip Amerika ve Avrupa yörüngesine sokarak köle ve uydu devlet haline getirme çalışmalarına başladılar.

Hatta öylesine ki Türk askerinin canı ve kanıyla, bileğinin hakkıyla kazandığı Çanakkale zaferini bile İngiliz ve Fransızların bize bir lütfu olarak sunma yüzsüzlüğünü utanmadan sergileyebilmişler. Bununla ilgili kanımı donduran bir hatıra okudum.

Eski Demokrat Parti bakanlarından Tevfik İleri’nin eşi Vasfiye İleri bir hatırasını şöyle nakleder:

“Elazığ’a babamı ziyarete gitmiştik. Yıl 1939. O günlerde Çanakkale’nin Türk ordusu hakimiyeti altına girişinin yıl dönümü münasebeti ile Halkevi meydanında bir kutlama tertip edilmişti. Tevfik(İleri)’in de bu toplantıda bir konuşma yapması istenmişti. Ondan önce konuşanlar Çanakkale’nin Türk ordusu hakimiyetine terk edilmesine izin veren İngiliz, Fransız ve diğer İtilaf devletleri başkanlarına minnettar olduklarını söylediler.

Tevfik, sırasını beklemeden heyecanla balkona çıktı ve ellerini balkonun demirlerine dayayarak gür bir sesle: “Muhterem Elazığlılar, benden evvel konuşanlar bugünün muvaffakiyetini İngiliz, Fransız hükümetlerinin lütuf ve müsaadelerine borçlu olduğumuzu ve o hükümetlere müteşekkir olduklarını söylediler.” Dedi.

Sesini daha da yükselterek devam etti: “Arkadaşlar, inanmayın bunlara. Biz bu mesut mübarek Türk şehitlerine ve onların düşman kanına bulanmış süngülerine borçluyuz. Bunun aksini söylemekle bu uğurda canlarını veren evlatlarımız, kardeşlerimiz olan mübarek şehitlerimize ihanet ediyorlar.” Şeklinde konuştu.”(Yerli Düşünce Dergisi, Aralık 2019, S.60, s.41)