Bir sonraki seçimde eşit dağılım istiyoruz! Tüm partiler şimdiden göreve!

Türkiye’de kadınların seçme seçilme hakkını kazandığı 1934 yılından bu yana

Bir sonraki seçimde eşit dağılım istiyoruz! Tüm partiler şimdiden göreve!

Türkiye’de kadınların seçme seçilme hakkını kazandığı 1934 yılından bu yana
yapılan genel seçimlerde kadın erkek milletvekili dağılımını inceleyen Kadın
Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), meclise giren kadın milletvekili oranının
ortalama %5,25 olduğunu açıkladı. KA.DER’in incelemesi, Türkiye’nin 20 şehrinin ise
Cumhuriyet tarihi boyunca bir tane bile kadın milletvekili çıkarmadığını ortaya koydu.
Yıllardır kadınların her alanda eşit temsili için mücadele ederken böyle bir sonucun
kabul edilemez olduğunu belirten KA.DER, bir sonraki seçimlerde eşit dağılımın
gerçekleşmesi için tüm partileri şimdiden samimi ve planlı bir şekilde çalışmaya
çağırdı.
Türkiye’de kadınların seçme seçilme hakkını kazandığı 1934’ten bu yana 23 genel seçim
yapıldı. Bu seçimlerde meclise giren 11.385 milletvekilinin sadece 598‘i kadındı. Yani kadın
yurttaşları seçme seçilme hakkını pek çok batılı ülkeden önce kazandığı için övünen
Türkiye’nin, o tarihten başlayarak tam 85 yıldır kadınlara uygun gördüğü seçilme oranı
%5,25’te kaldı.
1997 yılından bu yana eşit temsil için çalışan KA.DER ve tüm kadın hareketinin, evde, işte,
okulda, iş dünyasında ve siyasette, kısaca toplumun her alanında kadınların da eşit bir
şekilde yer alması mücadelesine rağmen, meclise giren kadın milletvekili oranı bugüne kadar
en fazla %17,8 olabildi.
Rakamların ortaya koyduğu gerçekler, bununla da sınırlı değil. Türkiye, Cumhuriyet tarihi
boyunca bir tane bile kadın milletvekili çıkarmamış tam 20 şehre sahip. O şehirler alfabetik
sıraya göre şöyle: Adıyaman, Ardahan, Artvin, Bayburt, Burdur, Erzincan, Giresun,
Gümüşhane, Karabük, Karaman, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir,
Niğde, Osmaniye, Rize, Sinop ve Yozgat.
Yaptığı incelemeyle bu kara tabloyu gözler önüne seren KA.DER’e göre, henüz bir yıl önce
yapılan son genel seçimler ve 23 Haziran’da tamamlanan yerel seçimlerde de partiler, kadın
örgütlerinin yıllardır mücadelesini verdiği eşit temsil hakkı konusunda sınıfta kaldılar.
Kadınların talepleri bir yana, kendi verdikleri sözleri de tutmadılar, parti programları,
tüzükleri ve seçim beyannamelerinde yazdıklarını hayata geçirmediler. Şu an TBMM’deki 589
milletvekilinin sadece 102’si kadın (%17.32). Son yerel seçimlerde ise 8.257 belediye
başkan adayının sadece 652’si, yani %7,89’u kadın adaylardan oluştu. Seçimler sonrası,
1.389 belediye başkanlığı koltuğundan ancak 43’üne kadınlar oturabildi. Bu yerel seçimlerin
GENEL MERKEZ Adres: Büyükdere Cad. Çınar Apt. No:95 K:6 D:23-24 Mecidiyeköy/İstanbul
Telefon : 0212 273 25 35 Faks : 0212 273 25 36 E-posta : kader@ka-der.org.trkadınlar açısından tek başarısı, halen oranı çok düşük olmasına rağmen 674 olan kadın
muhtar sayısının %58,9 artarak 1.071’e yükselmesiydi. O da KA.DER’in çabalarıyla
gerçekleşti.
KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu, bu rakamlar gölgesinde tüm partilere sesleniyor,
aldıkları oyun yarısını kadınların verdiğini bir kez daha hatırlatıyor ve şöyle diyor:
“Bir sonraki seçimlerde benzer bir manzarayla karşılaşmak istemiyoruz. Bu yüzden tüm
partileri, daha fazla vakit kaybetmeden, şu andan itibaren kadınların seçimle ya da atamayla
gelinen tüm karar alma mekanizmalarında eşit temsili için gerekli adımları atmaya davet
ediyoruz. KA.DER olarak bunun takipçisi olacağımız gibi, gerekli desteği vermek için de
hazırız.”
KA.DER HAKKINDA
KA.DER, kadınların ve erkeklerin her alanda eş it olarak temsil edilmelerini savunan bir kadın örgütüdür. Toplumu ve
bireyleri ilgilendiren kararların alındığı, seç im ve atama ile oluş an tüm karar organlarında kadın erkek eş itliğini
demokrasinin bir gereği olarak kabul eder. Türkiye'de kadınlar, farklı sosyal alanlarda varlıklarını kanıtladıkları halde
üst düzey yönetimlerde, özellikle de siyasette, eş it temsilden hala ç ok uzak bir konumdadırlar. Bu eş itsizliği
gidermek, tüm yurttaşların kararlara katılımını sağlamak, kadın deneyimi ve çözüm üretme yeteneğini sosyal
alanlara kazandırmak amacıyla Mart 1997'de kurulan KA.DER, seç imle ve atamayla gelinen tüm karar
organlarındaki kadın temsil oranlarını yükseltmek iç in çalışır. KA.DER, 22 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye
genelinde ç alış malarını yürütmektedir.
GENEL MERKEZ Adres: Büyükdere Cad. Çınar Apt. No:95 K:6 D:23-24 Mecidiyeköy/İstanbul
Telefon : 0212 273 25 35 Faks : 0212 273 25 36 E-posta : kader@ka-der.org.tr