Eker Süt Ürünleri’nden İstanbul Sözleşmesi’ne destek çağrısı

Türkiye bu duruşunu koruyarak, şiddeti meşrulaştırmaya çalışanların karşısında durmalıdır.

Eker Süt Ürünleri’nden İstanbul Sözleşmesi’ne destek çağrısı

İstanbul Sözleşmesi, kadın cinayetlerinin ve kadınlara karşı uygulanan şiddetin önüne geçilmesi bakımından hayati derecede önem taşıyor.

Kadınların iş hayatından dışlanmasının, eğitimden mahrum bırakılmasının, taciz vakalarının, aile içi şiddetin ve hatta yaşam hakkının ihlal edilmesinin toplumda derin yaralar açtığı ülkemizde, İstanbul Sözleşmesi'ne güçlü bir şekilde bağlı kalmanın bir zorunluluk olduğuna inanıyoruz.

Kadınların her türlü ayrımcılıktan, cinsiyetçilikten ve şiddetten uzak bir yaşam sürmesini teminat altına alan İstanbul Sözleşmesi’ni Avrupa Konseyi üyeleri arasında ilk imzalayan ülkelerden biri olan Türkiye bu duruşunu koruyarak, şiddeti meşrulaştırmaya çalışanların karşısında durmalıdır.

Çağdaş Türkiye’yi inşa etme yolunda bir kilometre taşı olan İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkmalı, İstanbul’umuzun adını taşıyan bu sözleşmeye gözümüz gibi bakmalıyız. Tüm yetkili kurumları, paydaşlarımızı ve müşterilerimizi bu tarihi sorumluluğu üstlenmeye davet ediyoruz.

Çünkü Türkiye’mizin hak ettiği sosyal, kültürel ve ekonomik gelişim seviyesine, ancak ve ancak kadın ve erkek el ele vererek ulaşabileceğimizi iyi biliyoruz.

İş dünyasında fırsat eşitliğinin yaygınlaşması için oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nde (WEPs) imzası olan bir şirket olarak, toplumumuzda cinsiyet eşitliğinin sağlanması için var gücümüzle çalışmaya, eşit, adil ve şiddetsiz bir yaşam mücadelesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

İstanbul Sözleşmesi yaşatır.


Saygılarımızla,

Eker Süt Ürünleri