KAYIP BIR ISTANBUL PANORAMASI

Resmin altında resmin Haga tarafından gönderilen Resim olduğu yazIlmıştır. Bu çok ilginç tablo maalesef günümüze gelmemiştir.

KAYIP BIR ISTANBUL PANORAMASI
KITABIMIZ BASKIYA GITTI 1 EKIMDE elimizde
KAYIP BIR ISTANBUL PANORAMASI
Türkçe Özet
1612 yılında Hollandanın ilk Osmanlı Impartorluğu büyükelçisi olarak atanan Cornelis Haga İstanbul’a vardığında oldukça iyi karşılanmış ve yine aynı yıl imzalanan bir ahitname ile Hollanda ile Türkiye arasındaki ticaret ve ilişkiler düzenlenmişti. Hollanda o yıllarda İspanya (daha doğrusu Habsburg imparatorluğuna) karşı 80 yıl savaşları adıyla bilinen bağımsızlık mücadelesinin tam ortasında bulunuyor ki yanında Osmanlı devletinin desteğini bulmuş ve böylece yüzyıllarca sürecek olan iyi ilişkilerin temeli atılmıştı.
İstanbul’a yerleşen Haga Hollanda’yı devamlı bilgilendiriyor mektuplar yazarak Osmanlı imparatorluğu hakkında bilgiler veriyordu. İstanbul’u merak eden Hollanda devlet yetkilileri Cornelis Haga’ya müracaat ederek büyük bir İstanbul panoraması yaptırmasını istemişlerdir. İstanbul’da bulunan ve adını bilemediğimiz bir sanatçıya bir tablo yaptıran Haga bunu 1 Ekim 1616 tarihinde Hollanda’ya göndermişti. Tablo ile birlikte gönderdiği mektupta şunları yazıyordu: “Beyaz Kartal adında
Amsterdam’a giden gemi ile tamamen gerçeklere uygun bir Istanbul tablosu yaptırarak tarafınıza gönderiyorum. Tablo gelince kardeşim Johan Haga tarafından size iletilecektir.”
Bu tablo bilinmeyen bir sebebten Hollanda meclisine değilde yönetim Merkezi DenHaag’a 50 km uzaklıkta bulunan Heemstede köyünde bir sarayı bulunan Adriaan Pauw tarafından 1620 yılında yaptırdığı Sarayının Istanbul) Constantinopel adını verdiği odasının duvarda asılı olduğudur. Bu Tablonun görüntüsü ve boyutları hakkında bilgimiz bulunmamaktadır.
Fakat odanın 3 duvarlarını kapladığından anlaşıldığı kadarıyla devasa boyutlarda ve Istanbulun Gelişimini ve şehir yapısını mükemmel yansıtan bir tablo olmalıydı. 1810 yılında bakımsızlıktan yıkılan bu sarayın odalarındaki yazıların bir kısmı arşivde saklanmıştır.
Resmin altında resmin Haga tarafından gönderilen Resim olduğu yazIlmıştır. Bu çok ilginç tablo maalesef günümüze gelmemiştir.
Bu kitapta bu kayıp tablonun izi sürülerek tablonun hikayesi ve kaderi ile ilgili yazarlsrin yaptiği araştırma neticeleri paylaşilacaktır. Nadil bir Istanbul tablosu olabileceği sorusunun yanısıra acaba herhangi bir kopyesi yapılmışmıdır sorusunada cevap aranmıştır.