LİBYA İŞİ

Önce fotoğrafa bakın. Libya’dan Muhammed Hassan Amır, 18 Ocak 1947 tarihinde zamanın

LİBYA İŞİ

LİBYA İŞİ
Nurullah Çetin

Önce fotoğrafa bakın. Libya’dan Muhammed Hassan Amır, 18 Ocak 1947 tarihinde zamanın cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye bir dilekçe yazıyor. Dilekçesinde Libya’nın Türkiye’ye ilhakını yani katılmasını sağlayacak bir parti kurulması için izin istiyor. Eğer izin verilip o çalışma yapılsaydı, o zaman nüfusunun üçte biri Türk olan Libya, Türkiye’ye katılmış olacaktı.

Ama anlaşılıyor ki İsmet İnönü bu işle ilgilenmemiş. Çünkü İnönü’nün, Libya’nın Türkiye’ye katılması gibi bir derdi yoktu. Onun derdi, Türkiye’yi Amerika’ya katmaktı. Bunu da başardı. Eğer Atatürk sağ olsaydı tereddütsüz bu işi halleder ve Libya’yı Türkiye’ye o an dahil ederdi. Çünkü Atatürk, tam istiklalci, tam milliyetçi, tam yerli, tam güvenilir bir Türk’tü.

Bugünkü CHP’liler, “Türkiye’nin Libya’da ne işi var?” Diyorlar. Çünkü bugünkü CHP yönetimi Atatürkçü değil, İnönücüdür. 1911’de İtalyanlar Libya’ya saldırdığında Atatürk, “bizim orada ne işimiz var?” demedi ve gönüllü olarak İtalyanlara karşı Libya’yı savunmak üzere gitti ve savaştı.

“Emperyalist devletlerin Libya’da, Suriye’de ne işi var?” Sorusunu sormayan içimizdeki dahilî bedhahlar, “Türkiye’nin Libya’da, Suriye’de ne işi var?” sorusunu sorarak Türk milletinin siyasi temsilcisi olmayı değil; Batılı devletlerin Türkiye acentası, şubesi olmayı tercih ettiklerini belirtmiş oluyorlar.

Ayrıca hatırlatalım ki Atatürk, 19 Mayıs 1919 - 9 Eylül 1922 tarihleri arasında Haçlı emperyalist Batılı devletlerle savaşarak tam bağımsız ve millî Türk devletini kurdu. Hatay’ı aldıktan sonra yaşasaydı Kerkük, Musul’u da alacaktı, Turan Türk Birliğini de kuracaktı. Çünkü o bir Türk’tü. Yazık ki bugün, onun tam istiklalci ve milliyetçi Türkiye’sini koruyacak ve büyütecek NİYETTE bir Türk Partisi yok.