Osman BÖLÜKBAŞI

";Anadolu Rüzgârı " namıyla 'ün yapmıştır.

Osman BÖLÜKBAŞI

Osman BÖLÜKBAŞI

Siyasete renk,edebiyat ve dürüstlik katan Bölükbaşı, Karacakurt Türkmen Boyundan Dulkadirlilere bağlı 17.Yüzyılda Kırşehir'e iskan edilen ünlü bir aileden gelmektedir.
İlkokulu Kırşehir'de,Ortaokulu Kayseri'de ,liseyi İstanbul'da okumuş,üniversiteyi Fransa'ya giderek Nancy Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik ve Astronomi Bölümünü bitirmiştir.
Kısa bir süre matematik öğretmenliği, ziraat ve ticaret yaptıktan sonra 1946 yılında Demokrat Partiye katılarak,parti müfettişliği yapmış, hatipliği ve hazır cevaplilığı ve miting meydanlarında ,
" Sesimiz gür olacak,
Vicdanlar hür olacak ,
Efendi bir olacak,
O da millet olacak!."
sloganı ile büyük yankı uyandırmış ve yurtta ,
";Anadolu Rüzgârı "
namıyla 'ün yapmıştır.
Demokrat Partide umduğunu bulamadığından Emekli Mareşal Fevzi Çakmak'in onursal başkanlığında 1948 yılında Millet Partisini kurmuşlardır.
1954 Seçimlerinde yurt genelinde yüzde 4.8 oy almış, ancak sadece Kırşehir'den beş milletvekili çıkarmış,muhalefete tahammül edemeyen DP iktidarı Selçuklu döneminden beri merkez olan vilayeti ,30.06.1954 tarihinde ilçeliğe düşürmüş,ilçelerinden Kaman Ankara ya,Çiçekdağı Yozgat'a, Hacıbektaş,Avanos,Mucur ve Kozaklı ilçe yapılarak Nevşehir'e bağlanmıştır.
Kırşehirliler Ankara'ya çektikleri telgrafta,
" İsterseniz Kırşehir'i köy yapınız.Hiç bir şey yapamasak bile Osman Bölükbaşı'yı muhtar seçeriz,yine de baskılara boyun eğmeyiz." diyerek cesaret ve Bölükbaşı'ya bağlılıklarını göstermiştir.
Bölükbaşı,bu duruma çok üzülmüş,yurt genelinde tepkiler artmış,,Mecliste yaptığı ağır konuşmadan dolayı hapis yatmış ve nihayet DP iktidarı 12.06.1957 tarihinde Kırşehir'i tekrar vilayet haline getirmiş,ancak kanatlarını kırararak Hacıbektaş,Kozaklı ve Avanos Nevşehir'e bağlanmıştır.
Şair Alibey Dulkadiroğlu,Bölükbaşı'nin çektiği çile Kırşehir'in ilçe yapılması ve nihayet 1960 İhtilâli üzerine ,yazdığı uzun destanda ;
" O sabık iktidar neler yaptırdı
Al hürriyet dedi,afyon yuttururdu
Bölükbaşı'mızı mahkûm ettirdi
Derince bir nefes alalım Paşam."
Diyecektir.
Bölükbaşı,23 yıl süren milletvekilliği ve 18 yıl süren siyasi parti genel başkanlığından sonra 1973 yılında siyasete veda etmiş,çileli ,ihanet,kalleşlik ve vefasizlikla dolu ve bu sebeple belirttiği gibi 'Karacaahmet Mezarlığına dönen bağrı' şan ve şereflerle dolu,alnı açık,başı dik olarak 91 yıllık ömrünü tamamlamıştır.
Rahmetli Bölükbaşı'nin Kırşehir mitinglerini 1965 yılından,siyasete veda edinceye kadar derste isek bazen kaçarak,bazen tatilde hep izlerken sağımıza solumuza baktığımızda öğretmenlerimizin de izlediklerini görürdüm.
Beş altı saat,belgelerle konuşur,dinleyenler arasında bulunan bazı kişilere adıyla hitap ederek teyidini alırdı.
Halamın kocası Hacı Mehmet Arpa anlatırdı,ilkokulda sınıf arkadaşı Bölükbaşı'nın çalışkan ve zeki bir öğrenci olduğundan Fransa da üniversitede okurken öğretmen dersi dinlemediğini varsayarak ,' bundan sonraki bölümü sen anlat' der.O,dersi öyle bir anlatır ki,öğretmen dediğine pişman olur ve der ki ; "Bölükbaşı ,bundan sonra derse gelmezsen de olur.' diyerek takdir hislerini belirtir.
Babam anlatmıştı.Bölükbaşı,siyasi nedenle cezaevine girecektir.O sırada oğlu Deniz 21 günlüktür henüz. Evini saran polislere rica ederek,oğlunu kucağına alır ve der ki,
' Oğlum,ben gidiyorum,belki bir daha geri gelmem.BU memleketin pisliği az su ile temizlenmez.Bu pisliği sen temizlersin diye adını Deniz koydum."

Birebir yaşadığım bir anımı paylaşayım.Yıl 1977 Kırşehir Vergi Dairesinde çalışmaktayım. Bölükbaşı,Kırşehir'de bulunan bir arazisini satmış,değeri emsallerine göre düşük gösterildiğinden takdire sevkedilmiş ,karar gereği cezalı tarhiyat yapılmış.
Bölükbaşı tarhiyatı inceledikten sonra yanlış yapıldığı kanaatine varıyor,Meclisi ve Maliye Bakanlığını arıyor ve sonunda vergi dairesine geliyor.
Bölükbaşı, camlı bölmede Müdür vekili odasına girdiğinde şahsen tanıdığımdan ,hoşgeldiniz diyerek hal hatır sorarak,saygılarımı sundum.
Müdür Vekili benim de oturmamı işaret etti.Bölükbaşı'ya kahve ikram etti.Sebebi ziyareti sorulmadan,cebinden sarı zarfı çıkardı.Anlatmaya başladı.
"Ben Mecliste iken 1318 sayılı Finansman Kanununu çıkardık.Alış ve satış arasında yüzde yirmi beş müsamaha payını geçmezse işlem yapılmayacaktı.Bu konuda Meclisi ve Bakanlığı da aradım.Kanunda değişiklik olmamış." deyince Müdür Vekili zarfı alarak,görevli memuru çağırdı,durumu kısaca anlatarak,bir hata varsa hemen düzeltsin." talimatını verdi.
Bölükbaşı,Müdür Vekiline dönerek,
" Müdür Bey,kanunların nasıl uygulanacağı memurlara anlatılmaz mı,ben Bölükbaşı'yım.Kanunun nasıl yapıldığını bilirim.Ya köylü ne yapsın.Köylü yumurta hesabını bilir." O sırada memur odaya gelerek;Efendim yanlış yapmışız,hemen düzeltiyoruz." dedi.Bölükbaşı'dan düzeltme dilekçesi alındı ve düzeltme yapıldı.
Bölükbaşı bize Maliye dersi de vermişti.
Hatipliği yanında şairliği de vardı.Gençlik yıllarında Behiye Aksoy'un ünlü olduğu dönemler.Kendisini izlemeye gider.Bir kaç defa gidince Aksoy, Bölükbaşı'ya tutulur.Bölükbaşı bu aşkı ;
"Bende saç ağarmış, gönül tüter mi
Pür olmuş sinemde çiğdem biter mi
Virane yerlerde bülbül öter mi
Geçelim güzelim gel bu sevdadan."

şiirini yazmış ve şiir bestelenmiş ve TRT de okunuyordu. Bölükbaşı'ya Behiye Aksoy ile aralarında bir aşkın geçip geçmediği sorulduğunda, " Eli elime değmedi ama anamı ağlattı." şeklinde cevaplamıştır.
Yine kendisinin yazdığı, çileyle geçen bir ömrü özetleyen dörtlükte ;

" Hürriyet bir Şirin,ben Ferhat oldum
Devirler boyunca boşaldım,doldum
Bir ömür yitirdim,acep ne buldum
Serapa harcanmış, ömre yanarım."
Diye serzeniş te bulunuyordu.

Rahmetli babam da kendisini sever,sayardı.Siyasete veda edince çok üzülmüş, şiirin iki dörtlükte şöyle demişti.

;Hüzünlü bakışın kederle dolu
Dağlar kocar iken sen de yoruldun
Lider yetiştiren Kırşehir ili
Evladın yıprandı,sen de yoruldun.,"

"Türklük için,millet için haykıran
Haksızlığın çenesine gem vuran
Asıl sözün hürriyete son puan
Tabiat misali sen de yoruldun."

Rahmet diliyorum hepsine.
Çok partili hayata geçtimiz yıllarda,ülkenin yer yanı Bölükbaşı denilince demokrasi mücadelesinde cesaret ve kültür beldesi Kırşehir'e de saygı ve hayranlık duyuyordu.
10.02.2020
Ahmet Dulkadiroğlu

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi