Yerliara araştırdı: Pandemi Krizinde Bizi Neler Bekliyor?

Asya’nın Türkiye’ye Yatırım İştahı Artıyor

Yerliara araştırdı: Pandemi Krizinde Bizi Neler Bekliyor?

Yerliara.com tarafından hazırlanan “Pandemi Krizi ve Finansal Kaynaklara Ulaşım ve Reel Sektör Beklentileri” raporuna göre Asya Ülkelerinin Türkiye’de yatırım, satın alma ve kredi sağlama iştahı yükselişte. Kur etkisi ve Türkiye’yi Batı’ya açılan kapı olarak görmeleri nedeniyle 2021’de Türkiye’de önemli işbirlikleri gözüküyor. Öte yandan 2021 yılının ilk yarısına kadar “V” tipi bir toparlanma yasaması mümkün gözükmüyor ve bu süreç 2 yıl gibi bir süreyi bulabilir. Aynı rapora göre, egitim sektörü salgından en çok etkilenenlerin basında geldi ve 193 ülkede yaklaşık 2 milyara yakın öğrenci okula gidemedi. Türk eğitim sektörü özel teşvik sistemine alınmalı.

İkinci Dalga Ekonomide Olur

İş dünyasından çok sayıda ismin de destek verdiği raporu değerlendiren yerliara.com CEO’su Dr. Arzu Aydın, “İş dünyası pandemide ikinci dalga endişesi ile ekonomi arasında bir denge bekliyor. Aksi durumda daha ağır bir sosyo-ekonomik kriz yaşanabilir.” Dedi. Üretim yönlü devlet destekli yatırımların yapılması gerektiğini belirten Aydın şunları kaydetti: “Yerli teknoloji şirketlerine pozitif ayrımcılık, ihracat desteği, küresel stratejik işbirlikleri, vergi indirimi, yatırım teşviki, arazi tahsisi, gümrük muafiyeti gibi birçok farklı araçlarla yatırımlar teşvik edilmeli. Turizm hizmetlerinin kısa ve orta vadede toparlanmayacağı tahmin ediliyor. Fakat Türkiye’nin önünde özellikle sağlık turizmi için çok ciddi fırsatlar bulunmaktadır. Türkiye dünyanın ilk 10 tarım üreticisi arasında yer alıyor. Ülkemiz iklim farklılıklarının sağladığı ürün çeşitliği, zengin kaynakları ve tarımın teknolojide kullanılması ile verimliliği artıracak ve tarıma karsı toplumsal farkındalık kazandırılacak devlet politikaları geliştirilerek dünyanın önde gelen tarım havzası olamaya da aday bir ülkedir.

Burak Önder – Evsid Başkanı

Birçok sektörde ödeme vadeleri uzadı ve gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bu durumu sınırlandırıcı bazı düzenlemeler yapılmalı”

Türkiye IMSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ferdi Erdoğan:

Eximbank tarafından (düşük maliyet – üretimden müşteriye gidene kadar geçen süre ödemesiz – uzun vadeli krediler ) ve alacak sigorta kapsamı ile yüzde yüze kadar desteklenmelidir. İnşaat Sektörü için hedef pazarlarda, Teknik Müşavirlik + Müteahhitlik + İnşaat Malzemeleri + İnşaat isleri istidamı toplam ihracatı en önemli katma değer yaratmak olup kesinlikle yüzde yüz desteklenmelidir. Bu dörtlü faaliyetin uzun vadeli desteği kısa vadede toplam ihracat geliri olarak 50- 60 Milyar $’a çıkabilir.

Murat Yılmaz Hitachi Europe Ltd. Türkiye Ülke Müdürü

“Vergi indirimi, yatırım teşviki, arazi tahsisi, gümrük muafiyeti, vergi iadesi, hızlandırılmış amortisman gibi birçok farklı araçla devletler yatırımları teşvik etmelidir.”

Alpaslan Tomuş Mikro Yazılım Genel Müdürü:

KOBI’lerin bu süreçteki finansal krizi yönetmeleri için, nakit akışlarını kontrol altında tutmaları,  faturalama işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirerek geciken ödemelerin takibini hızla gerçekleştirmelerini de öneriyoruz

Hakan Karamanlı Tam Faktoring Genel Müdürü

“İlk soku atlattık, tecrübelendik. İkinci dalga gelse bile, ekonomimize birinciden daha fazla hasar vereceğini tahmin etmiyoruz”

Prof. Dr. Halit Keskin Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

“Maliye politikalarıyla ucuz ve bol olan finansal kaynakların belirli sektörlere kanalize edilmesi sağlanabilir. Aksi takdirde kaynaklar ekonominin çarklarını geçici olarak döndürecek verimsiz alanlara kayabilir

Murat Çakır İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Genel Müdürü

“Kriz dönemlerinde şirketleri finansal başarısızlığa itebilecek faktörler: Yetersiz yönetim, aşırı borçlanma, yetersiz nakit akışı ve yetersiz işletme sermayesi, bütçe ve maliyet kontrolünün olmayışı”

İzzet Özveren sigortaladım.com Pazarlama Direktörü

“Her geçen gün yeni risklerin ortaya çıktığı göz önüne alındığında; sigorta şirketlerinin risk yönetimine ek olarak riskleri önleme alanına odaklanmaları gerektiği de ortaya çıkıyor

Nevzat Ataklı Trio Mobil Genel Müdürü

Maliyet düşüren doğru teknolojinin, uzman ekipler tarafından uygulanması en kritik konu”

Serdar Alpay

CIA, CRMA, SMMM, KGK-BD Groupama Sigorta A.S. & Groupama Hayat A.S. Şirketleri Kurumsal Risk Yönetimi, Iç Kontrol ve Uyum Departmanı Müdürü

“Kriz sırasında yükselen ticari borçların ödenmeme riskine karsı koruma sağlayan alacak sigortaları, firmaların nakit akışlarındaki böylesi beklenmedik bozulmaları önlemeleri bakımından önemli bir işlev üstlenmektedirler”

Prof. Dr. Turgut Özkan  Doğuş Üniversitesi Rektörü

“Tüm olumsuz gelişmelere karsın, ileriye dönük umutlu olmamızı gerektirecek çok sayıda parametreye de sahibiz”

Servet Akkaynak A-partners Kurucu Ortağı

‘interim management-dönemsel yöneticilik’ kavramı bu konuda iş dünyasına geniş bir tecrübe sunuyor. Bu kavram, sadece bu paradoksa değil, bütçeleri yüksek nitelikli yöneticileri uzun dönem çalıştıramayacak KOBİ’ler için de bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor.

Tülin Güzel AIMS Genel Müdürü

“Bankacılıkta pandemi döneminde, sahtecilikle eş zamanlı mücadelenin önemi kendini ciddi anlamda hissettirdi.”

Raporda öne çıkan başlıklar şöyle:

  • Türkiye ucuz is gücü ve genç nüfusu ile cazibe konumu haline gelebilir. Bu dönemi kuluçka dönemi olarak değerlendirmeliyiz.
  • Finansal kaynakların yönetiminde dijital enstrümanlar ön plana çıkıyor. Ara malında yerli ürün arayış trendi yükseliyor.
  • Risk yönetiminin ne kadar önemli olduğunu KOBİ’lerin hissettiğini ve buna göre bir arayış halinde olduğunu görüyoruz.
  • Sigorta sektöründeki dijital değişimler de bu imkânlara ulaşımı kolaylaştırıyor. KOBİ’lerin otomasyona ve dijitalleşmeye yönelik arayışlarının arttığı ayrıca dijital fabrikalara geçisin de hızlandığı görülüyor.
  • YERLIARA verilerine göre üretim dünyası, pandemi sürecinde en fazla otomasyon teknolojileri
  • üzerine arama yaptı. Bunu sırasıyla; sigorta, e-ticaret, teknoloji, robotik kodlama, elektronik, bilişim, dıs ticaret, nano teknoloji ve telekomünikasyon izledi.
  • YERLIARA’daki son arama sonuçları ve gelen talepler, imalat sanayimizin finansal riskleri yönetmeye ve dijital fırsatları kullanmaya odaklandığına işaret ediyor.