“ZEYBEKLER ÇAĞI” YAKINDA ÇIKIYOR!

Bu eserde; Batı Anadolu’da eşkıyalığı besleyen siyasi, idari, askeri, iktisadi ve sosyal saikler....

“ZEYBEKLER ÇAĞI” YAKINDA ÇIKIYOR!

ZEYBEKLER ÇAĞI (II. Abdülhamit’ten İttihatçılar’a Batı Anadolu Eşkıyalık Tarihi) adlı kitabımın, Ağustos ayında, Karakum Yayınevi'nden çıkacağını duyurmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyarım.

Kitabım, adını, zeybeklerin tüm ihtişamlarıyla varlıklarını sürdürdüğü İmparatorluğun son demlerinden almaktadır. İktidarı boyunca seleflerinden miras kalan şekavetle mücadele eden Sultan II. Abdülhamit'ten Osmanlı saltanatının iktidar ortağı olan ve eşkıya avını Balkanlar'da öğrenen İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne dek uzanan tarihsel süreç, araştırma alanımın çatısını oluşturmaktadır.

Bu eserde; Batı Anadolu’da eşkıyalığı besleyen siyasi, idari, askeri, iktisadi ve sosyal saikler, ünlü zeybek reisleri, zeybek çetelerinin zorlu dağ yaşamları, zeybek usulü pusu-baskın-intikam teknikleri, kaçakçı grupları, güpegündüz köy ya da iskele basabilecek kadar güçlenebilen birleşik çeteler, Rum-Arnavut-Çerkes-Laz çeteler, jandarma kumandanları, takip müfrezeleri, Reji kolcuları, başıbozuklar, ödül avcıları, coşkulu kalabalıkların önünde icra edilen eşkıya idamları, kesik baş teşhirleri, sıkıyönetim mahkemeleri, gösterişli af törenleri ve devlet tarafından istihdam edilen kır serdarı zeybekler gibi Batı Anadolu asayişiyle alakalı pek çok konu, bilimsel usuller ışığında ve titizlikle işlenmiştir. Böylelikle zeybeklerin merkezde olduğu kapsamlı bir dönem panoraması ortaya çıkarılmıştır.

Kitabımla ilgili gelişmeleri ve yayınevinden çıkan diğer eserleri www.karakumkitap.com adresinden takip edebilirsiniz.

İlgili herkese şimdiden iyi okumalar dilerim.

Görüntünün olası içeriği: 3 kişi, sakal ve yazı